image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Hải Phòng năm 2023
Lượt xem: 90
Hội thi trực tuyến tìm hiểu công tác cải cách hành chính thành phố Hải Phòng năm 2023
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>