image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị trao tặng bình PCCC cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phả Lễ
Lượt xem: 51
Hội nghị trao tặng bình PCCC cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phả Lễ
Hội nghị trao tặng bình PCCC cho các hộ nghèo hộ cận nghèo trên địa bàn xã Phả Lễ
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>