image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tiếp xúc thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023
Lượt xem: 37
Tiếp xúc thanh niên lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm 2023
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>