image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Giải Marathon “KienAn Charity fun run 2023” - Giải chạy chinh phục đỉnh Thiên văn gây Quỹ “Vì người nghèo” lần thứ Nhất quận Kiến An là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
Lượt xem: 16
Giải Marathon “KienAn Charity fun run 2023” - Giải chạy chinh phục đỉnh Thiên văn gây Quỹ “Vì người nghèo” lần thứ Nhất quận Kiến An là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
Giải Marathon “KienAn Charity fun run 2023” - Giải chạy chinh phục đỉnh Thiên văn gây Quỹ “Vì người nghèo” lần thứ Nhất quận Kiến An là hoạt động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” và vận động xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2023.
Anh-tin-bai

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>