image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Tế lễ Miếu Thành Hoàng Làng xã Phả Lễ
Lượt xem: 55
Theo truyền thống hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Tam Vị đại vương đã có công giúp dân giúp nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng làng xã Phả Lễ. Hôm nay Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa và Ban khánh tiết Miếu thành hoàng làng long trọng, tổ chức lễ tế vào ngày mùng 1 và ngày mùng 6 tháng chạp. Ngày mùng 1 tế bánh giày Ngày mùng 6 tế bánh lòng lợn chong
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Anh-tin-bai
Theo truyền thống hàng năm để tưởng nhớ công ơn của Tam Vị đại vương đã có công giúp dân giúp nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm và xây dựng làng xã Phả Lễ.  Hôm nay  Ban quản lý di tích lịch sử văn hóa và Ban khánh tiết Miếu thành hoàng làng long trọng, tổ chức lễ tế vào ngày mùng 1 và ngày mùng 6 tháng chạp. Ngày mùng 1 tế bánh giày Ngày mùng 6 tế bánh lòng lợn chong
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>