image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
GIAO LƯU CÁC CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN HƠI CCB NHÂN DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM THUỶ NGUYÊN QUẬT KHỞI
Lượt xem: 80
GIAO LƯU CÁC CÂU LẠC BỘ BÓNG CHUYỀN HƠI CCB NHÂN  DỊP KỶ NIỆM 75 NĂM THUỶ NGUYÊN QUẬT KHỞI
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>