image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Chiến dịch HÃY LÀM SẠCH BIỂN của Đoàn Thanh Niên xã Phả Lễ
Lượt xem: 43
Chiến dịch '' HÃY LÀM SẠCH BIỂN '' của Đoàn Thanh Niên xã Phả Lễ
Chiến dịch '' HÃY LÀM SẠCH BIỂN '' của Đoàn Thanh Niên xã Phả Lễ
Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>