image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hội nghị đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri chuẩn bị kỳ họp thứ 8 HĐND xã khoá XXI , nhiệm kỳ 2021 - 2026
Lượt xem: 129
+ Chương trình, nội dung, thời gian tiến hành kỳ họp thứ 8. + Tóm tắt báo cáo của UBND xã về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. +Báo cáo thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2023. + Báo cáo tổng hợp trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 6. + Cử tri tham gia ý kiến về các nội dung báo cáo trình tại kỳ họp và đề xuất, kiến nghị với HĐND, UBND xã. + Đại biểu HĐND xã phát biểu tiếp thu các ý kiến và đề xuất, kiến nghị của cử tri, đồng thời giải thích, thông tin lại những vấn đề cử tri chưa rõ hoặc những vấn đề thuộc trách nhiệm, thẩm quyền địa phương giải quyết.
Tải vềTải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>