image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ xã Phả Lễ tổ chức đại hội ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ SXKD-DVNN PHẢ LỄ NHIỆM KỲ 2021 – 2026
Lượt xem: 57
Ngày 25/11/2021 Hợp tác xã sản xuất kinh doanh dịch vụ xã Phả Lễ tổ chức đại hội thành viên Hợp tác xã Địa điểm: Nhà văn hóa xã Phả Lễ

cHIỀU NGÀY 25/11/2021 HỢP TÁC XÃ XÃ PHẢ LỄ ĐÃ TỔ CHỨC ĐẠI HỘI THÀNH VIÊN HỢP TÁC.

ĐỊA ĐIỂM TẠI NHÀ VĂN HÓA XÃ PHẢ LỄ.

CÓ SỰ THAM GIA CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG NÔNG NGHIỆP CÙNG CÁC ĐỒNG CHÍ LÃNH ĐẠO ĐẢNG ỦY, UBND XÃ, HĐND XÃ, BQT HỢP TÁC XÃ

 

 

Tài liệu đính kèm:

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>