image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã Phả Lễ
Lượt xem: 3
Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã Phả Lễ
Quy chế hoạt động của đài truyền thanh xã Phả Lễ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>