image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Ra quân ngày cao điểm tháng thanh niên năm 2023
Lượt xem: 36
Ra quân ngày cao điểm tháng thanh niên năm 2023

Ra quân ngày cao điểm tháng thanh niên năm 2023 tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới  với nhiều hoạt động ý nghĩa như làm sạch biển , tặng quà cho học sinh có hoan cảnh đặc biệt khó khăn

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>