image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Đạo lạ, cần thống nhất nhận thức và biện pháp ứng xử
Lượt xem: 22
Đạo lạ, cần thống nhất nhận thức và biện pháp ứng xử

Đạo lạ, cần thống nhất nhận thức và biện pháp ứng xử

Anh-tin-bai

Những năm vừa qua, tại nhiều địa phương, nhất là ở các tỉnh đồng bằng và trung du Bắc Bộ và Trung Bộ xuất hiện nhiều những cơ sở đạo lạ, tà đạo hay theo quan niệm của thế giới là “tôn giáo mới”…(sau đây gọi chung là đạo lạ). Có thể phân biệt thành hai loại đạo lạ xuất hiện, hoạt động ở Việt Nam hiện nay đó là: Đạo lạ du nhập từ nước ngoài và đạo lạ hình thành trong nước. Số đạo lạ du nhập từ nước ngoài chủ yếu là do các doanh nghiệp nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam mang theo. Số đạo lạ hình thành từ trong nước một số chịu ảnh hưởng, cải sửa của Phật giáo, Khổng giáo, Đạo giáo và một số do người Kinh lập ra tập trung ở vùng đồng bằng, trung du Bắc Bộ, như: Đạo Tràng niệm Phật, Long Hoa Di Lặc, Ngọc phật Hồ Chí Minh, Pháp Môn Diệu Âm… Bên cạnh đó còn có đạo lạ chịu tác động ảnh hưởng của Công giáo, đạo Tin lành và một số chưa xác định rõ nguồn gốc….

Sự xuất hiện, hoạt động của đạo lạ đang có những tác động, ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Việc các đạo lạ tập trung đông người nơi công cộng, phát tán “tài liệu”, “kinh sách”, chữa bệnh khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép là trái pháp luật. Giáo lý của các đạo lạ có nhiều nội dung động chạm đến niềm tin, giáo lý của các tôn giáo truyền thống, hoạt động đúng pháp luật. Từ sự động chạm ấy kết hợp một số tác nhân khác gây ra mâu thuẫn, ảnh hưởng tiêu cực đến tình đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo, gây khó khăn cho chính quyền cơ sở trong công tác điều hành, quản lý xã hội.  Đại đa số các đạo lạ có những hoạt động trái với chuẩn mực đạo đức xã hội và truyền thống văn hóa của các dân tộc, gây bất ổn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự xã hội, thậm chí mang màu sắc chính trị. Nhiều tà đạo hoạt động mang nặng màu sắc mê tín dị đoan, gây nguy hại cho sức khỏe, tính mạng con người và cộng đồng vì chữa bệnh bằng biện pháp phi khoa học…..

Đối với những người cố tình lợi dụng đạo lạ để chống đối chính quyền, vi phạm pháp luật phải xử lý kiên quyết, nghiêm minh. Sự phối hợp từ cơ quan Trung ương đến các địa phương để giải quyết vấn đề phải được tăng cường bảo đảm chặt chẽ, thống nhất, thường xuyên và đồng bộ. Công tác tuyên truyền phải trên cơ sở nhận thức thống nhất để biên soạn tài liệu có đủ căn cứ, cơ sở thuyết phục, phù hợp và hiệu quả với từng đạo lạ… Những nội dung cơ bản như đã nêu là rất cần thiết, nhưng mấu chốt của vấn đề là chúng ta phải quan tâm nghiên cứu để hiểu bản chất của các tín ngưỡng, tôn giáo. Đây là đời sống tâm linh của nhân dân, của dân tộc cho nên việc xử lý vấn đề này không đơn giản. Chỉ khi nào chúng ta hiểu đúng bản chất của vấn đề thì các biện pháp ứng xử đưa ra mới phù hợp và hiệu quả./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>