image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Phả Lễ năm 2023
Lượt xem: 4
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Phả Lễ năm 2023
Quyết định ban hành kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước xã Phả Lễ năm 2023Tải về
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>