image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
UBND xã Phả Lễ ra mắt mô hình camera an ninh , mô hình thôn an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã Phả Lễ
Lượt xem: 84
UBND xã Phả Lễ ra mắt mô hình camera an ninh , mô hình thôn an toàn PCCC và điểm chữa cháy công cộng trên địa bàn xã Phả Lễ

Căn cứ tình hình ANTT trên địa bàn và chỉ đạo của Lãnh đạo thành phố Hải Phòng, chỉ đạo của Lãnh đạo UBND huyện Thuỷ Nguyên về thực hiện các biện pháp đảm bảo ANTT trên địa bàn, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, thực hiện Thông tư 124 ngày 28/12/2021 của Bộ công an quy định khu dân cư xã, phường, thị trấn cơ quan doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT trên địa bàn huyện.

Căn cứ Kế hoạch số 273/KH-BCA-C07 ngày 01/6/2022 của Bộ Công an về tăng cường công tác PCCC và CNCH đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

Căn cứ Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 02/8/2022 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về phòng cháy và chữa cháy” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thực hiện Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 04/8/2022 của UBND huyện Thủy Nguyên về việc Triển khai xây dựng mô hình “Thôn an toàn về Phòng cháy chữa cháy”, mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại khu dân cư và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn huyện Thủy Nguyên.

          Hôm nay UBND xã Phả Lễ tổ chức Hội nghị ra mắt mô hình "Camera an ninh" và mô hình “Thôn An toàn về phòng cháy và chữa cháy, Tổ liên gia an toàn PCCC, Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn xã Phả Lễ.

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>