image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 - 𝐆𝐞𝐧𝐙 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭 là một cơ hội tuyệt vời để tạo cầu nối giữa sự sáng tạo, khởi nghiệp và niềm đam mê, thúc đẩy sự phát triển của bạn.
Lượt xem: 21
'𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 - 𝐆𝐞𝐧𝐙 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭''' là một cơ hội tuyệt vời để tạo cầu nối giữa sự sáng tạo, khởi nghiệp và niềm đam mê, thúc đẩy sự phát triển của bạn.

'𝐊𝐡𝐨̛̉𝐢 đ𝐚̂̀𝐮 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐢 - 𝐆𝐞𝐧𝐙 𝐒𝐭𝐚𝐫𝐭''' là một cơ hội tuyệt vời để tạo cầu nối giữa sự sáng tạo, khởi nghiệp và niềm đam mê, thúc đẩy sự phát triển của bạn.

𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ 𝐕𝐄́ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐂𝐔̛̉𝐀
Cung văn hoá thanh niên
Ngày 2/12/2023
Link đăng ký dưới comment các bạn nhé

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fhaiphong.gov.vn%2Fkhoinghiep%3Ffbclid%3DIwAR0PTB5xab9MpcPtsYG5iD0fsUoENySHOx5kJfBd8FR03PObbiWBgMUUy1k&h=AT3-2l9PnoEEiQFVF1_-uz1QkpYkjct3JjhFTrU-xgNITt6zQPpFjiFI7oeHpxoAHqRENPqfcXy4KTDg2nhks_b8smgCyY0a7QSyRMbASujK9IdQSY9xA1VzkyzSPlc7c6u7&__tn__=R]-R&c[0]=AT0OmQih7DiKwmLoPfpUNwsxp3uOY3iOadscpilUgqglNkCXB5AQiTzhBjyaIhn5OVftnIQ1UDAtxkoBDgom8TxpIxqQklHB8ljhrdEn2kSKwibfcN5SiRlS_SKs5bg6FncWVNsPdDsMHpQvhpNv7ywMTwG-wXe_erE0IyY-iU_I-Tr9bTWQ52O3U65sNc7zXp8UpKaeq2ME

Anh-tin-bai
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>