image banner
Năm 2023 đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số
Danh mục TTHC ngành dọc tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp xã
Lượt xem: 74
 Danh mục TTHC ngành dọc tiếp nhận tại Bộ phận Một cửa cấp xã
Tải về
Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 1291 của Thủ tướng Chính phủ
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
Tin mới
<p><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;">địa chỉ: Thôn 2, xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải phòng</span></p> <p>số điện thoại:02253875047</p>